ایمونولوژی و هورمون شناسی

هورمون شناسی و ایمونولوژی

در واحد هورمون شناسی، سلامت غدد و اعضا مختلف بدن با اندازه گیری هورمون های مترشحه از اندام های داخلی بدن از جمله هورمون های تیروئیدی، پاراتیروئیدی، فوق کلیوی، جنسی، همچنین تومور مارکرها و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرند. هم چنین جهت تعیین احتمال خطر ابتلا جنین به ناهنجاری های کروموزومی در دوران بارداری ، آزمایش های غربالگری سلامت جنین با استفاده از تجهیزات به روز و نرم افزار مورد تایید اداره کل مرجع سلامت انجام می گردد.

در واحد ایمونولوژی و سرولوژی، آزمایش های تشخیصی مانند بررسی عفونت های باکتریایی، ویروسی، مایکوپلاسما، انگلی، کمبود کمپلمان، گاماپاتی های مونوكلونال، پلی كلونال و كمبود ايمونوگلوبولین ها و همچنین آزمایش های مربوط به بیماری های خودایمن نظیر مالتیپل اسکلروزیس (MS)، لوپوس، آرتریت روماتوئید با روش هایی از جمله ایمونوفلورسانس انجام می پذیرد.

هدف ما در  این بخش ، انجام آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بالاترین اطمینان از نتایج بدست آمده و در سریع ترین زمان ممکن می باشد. به همین منظور کوشش شده است تا با بهره گیری از دانش تئوری و تجربی کادر مجرب و همچنین استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک عوامل مداخله گر از جمله خطاهای اپراتوری کاهش و دقت و صحت آزمایش ها افزایش یابد.

تمامی آزمایش های این بخش، توسط کارشناسان و تحت نظر مستقيم مسئول فنی، با پشتیبانی مجموعه کنترل کیفی و تیم تحقیق و توسعه آزمایشگاه انجام می شود.
در بخش ایمونولوژی کلیه تست های مربوط به سیستم ایمنی بدن و بررسی بیماری های خود ایمنی ، تست های تخصصی روماتولوژی ،بیماری های گوارشی و ….صورت می گیرد.

بیماریهای خود ایمنی روماتیسمی را بطور کلی میتوان به دو گروه دسته بندی نمود:

– بیماریهایی که طبیعت آنها سیستمیک و منتشـر اسـت ، نظیـر: لوپوس اریتماتوس منتشر، سنـدروم شوگـرن، اسکـرودرما، آرتریت روماتوئیـد ، واسکولیت اتوایمون، بیماری مختلط بافت همبند و انواع سندرومهای همپوشان
-نوع دوم آنهایی هستند که یک بافت یا اندام مشخص درگیر بیماری هستند ، نظیر: بیماری تیروئید اتوایمون، میاستنی گراویس و بیماریهای پوستی خاص مانند پمفیگوئید بولوس
تشخیص آزمایشگاهی این بیماریها بدلیل تولید انواع اتوآنتی بادی ها که بعضاً بصورت مشترک در بیماریهای مختلف تولید می شوند کار ساده ای نیست و عدم اطلاع یا استفاده نا صحیح از تستهای تشخیصی اغلب باعث تشخیص اشتباه می گردد.
در آزمایشگاه دکتر هاشم نژاد کلیه پانل های تست های روماتیسمی با استفاده از مرغوب ترین کیت ها و تجهیزات و پرسنل مجرب در کوتاه ترین زمان انجام می گردد .

برخی از تست ها شامل :

ANA ( HEp-2)
Anti DNA (ds)
Anti Phospholipid (IgG)/ (IgM)
Anti mitochondrial Ab
ANCA / C-ANCA(PR3) / P-ANCA(MPO)
Anti Musk Ab
Anti Cardiolipin (IgG)/ (IgM)
C1Q/ Anti C1Q
Anti Smith Ab
Anti Scl-70
Anti RO (SS-A)/ Anti La (SS-B)
Anti Jo-1
Anti CCP (Last gen.3)
Anti RNP
Anti Centromer
Alpha Fodrin (IgG)/ (IgM)
Lupus Anticoagulant( LA)
Osteocalcine (N-mid)
Beta Crosslaps (CTX)
Anti Histon(1.2.3.4)
Beta 2 Glycoprotein G/M/A ( B2 G P 1)
Anti MCV
Anti RF IgG/IgM/IgA
HLA-B27-PCR/ HLA-B51 PCR
ENA Series

جهت ارتباط با آزمایشگاه برای انجام آزمایش های مرتبط با این بخش با شماره زیر تماس بگیرید.

021-55865431