دکتر صدیق

متخصص ارتوپد و تعویض مفصل (زانو)/  متخصص ارتوپد

خانم دکتر جمالی

متخصص داخلی (غدد دیابت تیروئیدومتابولیسم )

آقای دکتر ثلاثی

متخصص کلیه - مجاری ادراری-درمان ناتوانی های جنسی-ناباروری