User Image

آقای دکتر علی هاشم نژاد

تزریق ژل و بوتاکس/  پزشک عمومی

 زاویه سازی صورت و فک ، تزریق ژل و بوتاکس، فیلر، جوانسازی پوست 

 

روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 14 الی 16