User Image

دکتر صدیق

متخصص ارتوپد و تعویض مفصل (زانو)/  متخصص ارتوپد

توضیحاتی برای پزشک وارد نشده است